Fysioterapi

Jag har en speciliserad och bred kompetens inom Idrott, Motions eller Arbetslivsrelaterade åkommer. Alla med problem ifrån Rörelse- och Stödjeorganen, kan söka sig til S-Fysioterapi.

Jag jobbar med Bedömning och Undersökning. Behandling, Träning och Uppföljning, BUBTU!  

I samråd med patienten.

Att ligga på framkant med gällande forskning och nya rön är alltid Målet.